top of page

ਵਨੀਲਾ ਬੀਨ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਕੋਟਿੰਗ, ਚਾਕਲੇਟ ਸਾਸ, ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਲਜੀਅਨ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ.

ਮੈਗਨਮ ਡਬਲ ਚਾਕਲੇਟ ਵਨੀਲਾ

$60.00Price
    bottom of page